Každý všední den 8:00 - 20:00

Náš tým

Seznamte se s námi. Společně táhneme za jeden provaz a dohromady tvoříme skvělý tým stomatologických profesionálů.

V ordinaci se na vaši návštěvu těší zubní lékaři:

MDDr. Adéla Tikovská DiS.

MDDr. Adéla Tikovská DiS.

zubní lékařka, dentální hygienistka

 • 1999 - 2002 - studium na 1.LFUK - obor všeobecné lékařství
 • 2000 - 2003 - studium VOŠ pro dentální hygienistky zakončeno diplomem + titul DiS.
 • 2003 - 2006 - dentální hygienistka pro zubní kliniku Millenium Dental Care
 • Od roku 2006 osvědčení MZ k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a provozování zubní praxe ve spolupráci s MUDr. Alešem Koudelou - www.usmejtese.cz
 • 2007-2011 intenzivní spolupráce na vznikající klinice Swiss Dental Care - www.swissdentalcare.eu - účast: odborné stáže v zahraničí + vzdělávací programy
 • od r. 2009 - přednášející (teoretická a praktická školení) pro Kuradental s.r.o. - www.kuradental.cz - v oblasti moderních metod bělení
 • 11/2010 - 10/2011 - 2 odpoledne na klinice 3DK praxe pod vedením parodontologa MUDr. Jana Streblova
 • 2011 - současnost - provozování zdravotnického zařízení Adela Dental Care,s.r.o. ve spolupráci s MUDr. Kateřina Simpson (parodontolog)
 • 2011 - 5/2016 - studium 1.LFUK obor STOMATOLOGIE a získání titulu MDDr.

Školení, odborné semináře a praxe v zahraničí:

 • prosinec 2003 - školení v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, konzervativní ošetřování parodontu se zřetelem na systém Vector
 • 2005 - kurz dentální hygienistky konaný Lékařskou fakultou v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
 • leden - květen 2007 - odborná stáž na švýcarské zubní klinice (eid. dipl. Zahnarzt) SSO ve městě Gränichen
 • květen 2008 - celodenní mezinárodní školení o paradontologie a implantologii ve městě Bern, Švýcarsko
 • květen 2007 - praktický kurz České stomatologické komory, odstraňování zubního kamene a ostření kyret
 • září 2010 - teoretický kurz pořádaný společností DENTAMED (ČR), spol. s.r.o., chyby v bělení a minimální intervence
 • QUO VADIS PARODONTOLOGIE III / 2015
 • Kompozit ve frontálním úseku chrupu - MUDr. Daniel Svoboda / 2015
 • Pedostomatologie v kostce - Katarina Cyprichová / dvoudenní školení 2016
 • Preparace, otiskování a cementace ve fixní protetice / MUDr. Jiří Zvolánek/ dvoudenní praktický kurz 2016

MDDr. Iveta Vojtová

MDDr. Iveta Vojtová

zubní lékař

 • 9/2007 - 6/2011 - studium Biskupského gymnázia v Brně
 • 10/2011 - 5/2016 - studium 1. LF UK v Praze obor STOMATOLOGIE a získání titulu MDDr.

Školení, odborné semináře a praxe

 • 2013 - doposud odborná praxe v Adela Dental Care, s.r.o. + jsem součástí týmu jako zubní lékařka
 • 2016 - odborná praxe pod vedením MUDr.Kateřiny Simpson
 • QUO VADIS PARODONTOLOGIE III / 2015
 • Pedostomatologie v kostce - Katarina Cyprichová / dvoudenní školení 2016
 • Preparace, otiskování a cementace ve fixní protetice / MUDr. Jiří Zvolánek/ dvoudenní praktický kurz 2016

MDDr. David Mach

zubní lékař

 • 2011 – 2017 - UK - 1. Lékařská fakulta – Zubní lékařství – titul MDDr.
 • 2010 – 2011 - UK - 1. Lékařská fakulta – Všeobecné lékařství
 • 2006 – 2010 - Gymnázium Na Zatlance

Školení, odborné semináře a praxe

 • 2018 - Praktický kurz Implantologie I - MUDr. Streblov (dvoudenní kurz)
 • 2017 - doposud - Adéla Dental Care – zubní lékař
 • 2017 - 2018 - Medidental Prosek – zubní lékař se zaměřením na stomatochirurgii
 • 2014 - stáž na chirurgii na Poliklinice Profesora Řeháka v Praze (MedPoint)

Štěpánka Reslová DiS.

Štěpánka Reslová DiS

dentální hygienistka

Jsem narozena v roce 1993 a pocházím z města Beroun, ale nyní žiji v Praze. V Berouně jsem vystudovala Gymnázium Joachima Barranda. Poté jsem v roce 2012 začala studovat obor zubní technik, avšak po absolvování prvního ročníku, zvítězila dentální hygiena.
Nyní jsem absolventkou vyšší odborné školy pro dentální hygienistky se získaným titulem DiS.
V oboru dentální hygiena se chci nadále vzdělávat a vyvíjet pod vedením odborníků v naší ordinaci.

V rámci studia jsem absolvovala odbornou praxi:

 • 2014 / Arbes +
 • 2015 - doposud / Adela Dental Care, s.r.o.
 • Promo akce v oblasti dentálních pomůcek Hu-Fa Dental
 • Asistence u stánku na Pragodentu
 • Promo partner prostředků pro hygienu dutiny ústní (Sensodyne, Parodontax)

Pavle Bojić,DiS.

dentální hygienista

Jsem narozen v roce 1990 v Záhřebu na území dnešního Chorvatska. Od roku 1992 žiji v Praze.

 • 2006 - 2010 - gymnázium Jana Palacha
 • 2011 – 2014 - 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • 2015 - 2018 - studium dentální hygieny ukončené diplomem a titulem DiS.

Během studia jsem:

 • 2015 - 2018 - absolvoval odborné praxe pod vedením MDDr. Adély Tikovské DiS.
 • 2016 - 2017 - spolupráce s firmou Philips, prodej a odborné poradenství u zubních kartáčků Philips Sonicare.
 • 2017 - 02 - 09 - vytváření manuálu pro lékařské pracovníky na téma využití kartáčku Philips Sonicare u ortodontických pacientů
 • 2017 - 09 - odborný přednášející na Pragodentu s kartáčky Philips Sonicare